Poděkování

Vážení rodiče, všichni žáci školy, velmi Vám děkujeme za spolupráci při distanční výuce, vážíme si Vaší spolupráce a těšíme se na společný pobyt ve škole. tým zaměstnanců Základní školy Ostrava-Stará Bělá

Novinky v provozu školy od pondělí 30. 11. 2020

1. stupeň základní školy – nastupují žáci 3. – 5. ročníků k prezenční výuce dle rozvrhu 2. stupeň základní školy – nastupují žáci 9. tříd a třídy 6. C (pavilon A) k prezenční výuce dle upraveného rozvrhu, se kterým vás seznámí třídní učitel (od 25. 11. na stránkách konkrétní třídy) – třídy se po týdnech… číst dále…

Projekt

Rekonstrukce školních dílen – odborná učebna pro výuku učení oblasti člověk a svět práce Základní školy Ostrava-Stará Bělá je spolufinancován Evropskou unií. Registrační číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003787. Projekt spočívá v renovaci učebny, stavebních úpravách, výměně oken, podlahy, ve vybavení novým nábytkem a nářadím pro kvalitnější výuku pracovní výchovy a lepší připravenost žáků na budoucí studium a volbu… číst dále…

Projekt „Moderní stavby“

V pátek 20. listopadu se uskuteční již delší dobu plánovaný projekt „Moderní stavby“, určený pro žáky II. stupně. V tento den jsou zrušeny všechny hodiny video výuky. Žáci se spojí se svým třídním učitelem prostřednictvím videohovoru, kde si domluví rozdělení úkolů v rámci projektu. Na tomto úkolu pak budou dopoledne pracovat v menších skupinách, které… číst dále…

Všechny aktuality