1. ročník – vítání prvňáčků

Slavností vítání prvňáčků proběhne v pondělí 4. 9. 2023 v 9:00 hodin ve vestibulu pav. B. Prosím vstupujte vchodem pavilonu B od času 8:45 hodin.

Nejprve proběhne vítání prvňáků ve vestibulu pavilonu B a pak práce s paní učitelkou ve třídě. Předpokládaný konec výuky kolem času 10:30 hodin.

Těšíme se na všechny žákyně a žáky, jejich rodiče a milé hosty.

vedení školy