Výuka v týdnu 25. 1. – 29. 1. 2021

V tomto týdnu proběhne opět výuka pouze 1. a 2. tříd prezenčně, 3. – 9. třídy stále distanční výuka.

28. 1. proběhne předávání výpisu vysvědčení žákům 1. a 2. tříd ve škole v průběhu 4. vyučovací hodiny. Žáci 3. – 9. tříd si výpis vysvědčení převezmou ve škole až se vrátí do školy na prezenční výuku. Během páté vyučovací hodiny od 11.55 hodin do 13.00 hodin bude zákonným zástupcům žáků odeslána na e-mail kopie výpisu vysvědčení, aby byli zákonní zástupci žáků zcela informováni. Pokud by někdo trval na převzetí výpisu vysvědčení, může si vyzvednout 28. 1. 2021 od 8.00 – 15.30 hodin v kanceláři školy.

29. 1. 2021 pololetní prázdniny – výuka nebude probíhat. Další aktuální informace sdělíme, jakmile je budeme znát.

Mgr. Jana Poledníková, ředitelka školy