Vítání žáků 1. ročníků

Dnes proběhlo přivítání našich prvňáčků. Srdečně vítáme naše děti do tříd 1. A a 1. B a přejeme jim hodně úspěchů.

Rodičům děkujeme za spolupráci a přejeme jim hodně radosti z dětí po celý školní rok.

vedení školy