Schůzka rodičů budoucích prvňáčků

V úterý 7. 6. 2022 v 16:30 proběhne schůzka s rodiči a budoucími třídními učitelkami prvních tříd. Na této schůzce budou rodičům předány důležité informace ohledně začátku a průběhu školního roku 2022/2023, metody a formy práce s našimi nejmenšími.

Zároveň proběhne poslední letní setkání předškoláků na hřišti školy.

Těší se na vás Jaroslava Kovaříková a Lenka Zrníková