Schůzka rodičů budoucích žáků 6. tříd

V pondělí 5. 6. 2023 v 16:30 hodin se uskuteční schůzka s rodiči žáků budoucích 6. tříd. Schůzka se uskuteční ve třídě 9. B a 9. C ve druhém patře budovy B, seznamy žáků nejdete na dveřích učebny.

Srdečně Vás zveme, účast je důležitá, organizace šk. roku 2023/2024, adaptační kurz 6. ročníků, správní řízení nových žáků.

6. A – třídní učitelka Mgr. Markéta Míčková

6. B – třídní učitelka Mgr. Jana Persichová