Provoz školního hřiště pro veřejnost

Od pondělí 17. 5. je v provozu školní hřiště pro veřejnost každý den v době:

květen, říjen: 16:00 – 18:00

červen – září: 16:00 – 20:00

mimo tuto vyhrazenou dobu nebo v případě uzavření hřiště není vstup na hřiště povolen.

Provoz školního hřiště pro veřejnost je zajištěn dvěma správci, se kterými je možné se domluvit na případném zarezervování umělé či travnaté plochy a zapůjčení sportovního náčiní, např. sloupky a sítě apod. Před vstupem na hřiště je nutné seznámit se s provozním řádem hřiště.

Kontakt: Venclík Martin 736 225 274; Studničková Isabela 735 266 153