Přání ke Dni učitelů

Přejeme všem našim pedagogům ke Dni učitelů hodně zdraví, lásky, osobní spokojenosti. Zároveň velmi děkuji za odvedenou práci v této nelehké době, velmi si vážím Vašeho pracovního nasazení, práce s žáky a svědomitou přípravu na distanční výuku.

Mgr. Jana Poledníková