Poděkování

Moc děkujeme všem hodným lidem za věnování našim ukrajinským dětem – aktovky, pouzdra, oblečení.

Zvláštní poděkování patří paní Hoškové a kreativním hrátkám za věnování vybavení školními pomůckami – barvy, pastelky, štětce, fixy, psací potřeby, sešity a další

Moc si toho vážíme a děkujeme

vedení školy