Organizace od 30. 11.

  • Prezenční výuka 1. – 5. tříd a 9. tříd
  • Rotační prezenční výuka (střídání celých tříd po týdnech)
    • 6. B; 6. C; 7. B; 8. B – prezenční výuka lichý týden (30. 11. – 4. 12.; 14. 12. – 18. 12.)
    • 6. A; 7. A; 7. C; 8. A; 8. C – prezenční výuka sudý týden (7. 12. – 11. 12.; 21. 12. – 22. 12.)

Příloha: Opatření PES pro oblast školství