Opatření MŠMT

Dny 21. prosince a 22. prosince 2020 se pro žáky základních škol, středních škol, konzervatoří a základních uměleckých škol stanoví jako volné dny. Podle § 24 odst. 3 školského zákona platí: „Ministerstvo může v jednotlivých případech hodných zvláštního zřetele stanovit odlišnosti v organizaci školního roku.“ Zákonní zástupci mohou čerpat na tyto dny ošetřovné dle stanovených kritérií.