Lyžařský kurz Velké Karlovice

V sobotu 3. února se žáci sedmých tříd vrátili z týdenního lyžařského výcviku, který se konal ve Velkých Karlovicích. Ubytováni byli v Horském hotelu Kyčerka, ve kterém je příjemná atmosféra, vstřícný personál a chutné jídlo J. Pro sjezdový výcvik měli žáci kvalitní podmínky. Počasí bylo příznivé, sjezdové tratě dobře upravené. Letos jsme využili nově zakoupené rozlišovací dresy, které významně usnadnily práci s jednotlivými družstvy. Běžecký výcvik se nekonal, nebylo na čem vyzkoušet nové běžecké vybavení, které bylo zakoupeno z finančního příspěvku Obecního úřadu ve Staré Bělé. Snad se na běžkách žáci projedou příští rok. Je již tradicí, že  spolupracujeme s Pedagogickou fakultou Ostravské univerzity. Žáky vedli studenti tělesné výchovy pod dohledem pana Petra Kutáče a Barbory Kaštovské. Studenti se věnovali dětem nejen na svahu, ale také vedli večerní programy, turnaj ve stolním tenise a na konci lyžařského výcviku nachystali závod v lyžařské dovednosti a ve slalomu. LVK zorganizovala pro 44 žáků paní Petra Šeděnková, jako instruktorky pracovaly Eliška Chrástecká a Dana Janíčková. O zdraví dětí se starala paní Hana Tyšerová a v noci nad dětmi bděl pan Petr Zezulka. Letos si děti nechaly své mobilní telefony doma, čímž se podpořily jejich dobré vzájemné vztahy, měli čas se lépe poznat a komunikovat spolu. Zjistily tak, že i bez mobilu to jde, naopak zhodnotily , že to bez mobilu bylo dokonce lepší. Pobyt na horách se vydařil, děti zažily příjemné zimní počasí, nadýchaly se  zdravého horského vzduchu, naučily se novou pohybovou dovednost. Kurz pomohl k rozvoji fyzické zdatnosti žáků a také podpořil dobré vztahy v třídních kolektivech.

Děkujeme Sdružení rodičů, které přispělo částkou 18 000,- Kč (zejména na dopravu, ale také na odměny).

       Eliška Chrástecká