Letní setkání s předškoláky

Včerejší krásný slunečný den jsme strávili společně na školním hřišti ve víru soutěží a her. Rodiče předškoláků ve stejnou dobu získávali od třídních učitelek budoucích prvňáčků všechny potřebné informace, týkající se začátku nového školního roku. Společný čas s dětmi jsme ukončili sladce – medailí z čokoládového kolečka. Děkujeme a těšíme se na vás všechny po prázdninách! 😊