Informace k nástupu do 1. třídy a seznam pomůcek k zakoupení

Vážení rodiče, níže si můžete stáhnout informace k nástupu vašich dětí do 1. třídy a seznam pomůcek k zakoupení. Tyto informace byly podány na třídní schůzce konané dne 6.6.2023.