Aktuální informace

Od data 12. 10. 2020 má škola tento režim:

Pro žáky I. stupně:

– žáci 1. stupně se učí prezenční formou (výuka ve škole), pouze pozastavena výuka plavání (2. A a 3. A) do data 30. 10. 2020.

– na ozdravný pobyt se pojede dle plánu od 18. 10. – 31. 10. 2020

– školní družina normální provoz 6:30 – 17:00

Pro žáky II. stupně:

– v týdnu od 12. 10. – 16. 10. – prezenční výuka ve třídách 6. A; 6. C; 7. A; 7. C; 8. A; 8. C; 9. A; 9. B

třídy 6. B; 7. B; 8. B – přechod na distanční výuku – výuka z domu (obědy žákům, kteří jsou doma – odhlášeny)

– v týdnu od 19. 10. – 23. 10. – prezenční výuka ve třídách 6. B; 7. B; 8. B; 9. A; 9. B

třídy 6. A; 6. C; 7. A; 7. C; 8. A; 8. C – přechod na distanční výuku – výuka z domu (obědy žákům, kteří jsou doma – odhlášeny)

Pro všechny žáky celostátní podzimní prázdniny 26. 10. – 30. 10. 2020

Dny 26. října a 27. října 2020 se pro žáky základních škol, středních škola, konzervatoří a základních uměleckých škol stanoví jako volné dny.

Podle § 24 odst. 3 školského zákona platí: „Ministerstvo může v jednotlivých případech hodných zvláštního zřetele stanovit odlišnosti v organizaci školního roku.“ Provoz škol zcela uzavřen