Aktuální informace

Škola – Od pondělka 12.4.2021 se do školy vracejí na prezenční výuku třídy: 1.A, 2.A, 3.A, 4.A, 5.A. Třídy budou rotovat – další týden dist. výuka.           

Příchod žáků do školy v čase 7.20 hodin – 7.45 hodin ve zdravotnických rouškách. Po vstupu do školy, přeměření teploty, dezinfekce rukou a umožnění vstupu do šaten, přesun žáků do konkrétní třídy. V každé třídě bude pracovat tým 3 proškolených pedag. pracovníků, kteří se budou dětem věnovat, pomáhat a citlivě provázet žáky testováním. Vše máme pečlivě naplánováno a promyšleno. Víme, že v médiích proběhla informace, že by rodiče mohli při testování být přítomni, ale věříme, že situaci s dětmi zvládneme sami a chceme také děti chránit od přítomnosti třetích neotestovaných osob ve škole. Výsledky testů budou evidovány, pokud bude výsledek negativní, žáci se budou učit dle oficiálních rozvrhů hodin, po výuce odcházet domů, do jídelny na oběd nebo si je vyzvedne paní vychovatelka do školní družiny. Pokud by byl výsledek testu pozitivní, zák. zástupci budou telefonicky informováni v čase 8.00 – 8.15 hodin a poučeni o dalším postupu. Prosíme zák. zástupce, aby byli na příjmu v této době a přijali telefonní hovor ze školy. Testovat budeme každé pondělí a čtvrtek v daném týdnu. Poprvé bude nad vším dohlížet lékařka. Ostatní třídy 1.B, 2.B, 3.B, 4.B, 5.B a třídy 2. stupně pokračují v distanční výuce. Od 19. 4. třídy 1.B, 2.B, 3.B, 4.B, 5.B – prezenční výuka.

Školní jídelna – Od 12. 4. budou přihlášeny ke stravě pouze všechny děti 1. stupně. Od 11.15 – 11.45 bude vydána strava do vašich jídlonosičů, pro žáky, kteří pracují z domu, vstup do ŠJ v respirátoru. Od 11.50 – 14.00 výdej stravy žákům, co jsou ve škole, obědvat budou žáci v jídelně po vyučování, se školní družinou. Pokud si chcete stravu odhlásit na určité dny nebo stravu vůbec nechcete, prosíme rodiče, aby si na svém účtu stravu odhlásili.

Školní družina – Provoz po výuce do 17.00 hodiny (pokud by byl individuální požadavek na služby školy ze strany rodičů, zdravotníků volejte ředitelnu 739219813, určitě se domluvíme)

Těšíme se na naše děti, děkujeme za dosavadní spolupráci a brzy na viděnou Mgr. Jana Poledníková, ředitelka školy