Zabývá se přírodou

Ve svém volném čase žák Jiří Folta vyřezává ze dřeva různé druhy ryb, sbírá informace o těchto
obratlovcích a nalepuje si je do sešitů. Podrobněji se též zabývá hmyzem – bezobratlými živočichy,
patřící mezi nejstarší na Zemi. Jirko, jen tak dál. Chválím. 🙂