Výuka 2. stupeň od 10. 5.

Vážení rodiče, žáci.

Od pondělka 10. 5. 2021 (lichý 19. týden) začínají prezenční výuku třídy: 6.B, 6.C, 7.B, 8.B a 9.B. Do školy přicházejí každý den pouze zdraví žáci, bez příznaků onemocnění. Příchod do školy 20 minut před nultou hodinou, ostatní žáci před první hodinou v čase 7.20 – 7.45 hodin vchodem u vrátnice. Po vstupu přeměření teploty, dezinfekce rukou, vstup do šaten, přesun do třídy, kde budou pod dohledem vyučujících žáci otestováni samotestem. Prosím podívejte se na instruktážní video na webu. Pokud si chce někdo přinést své testy je umožněno, pokud někdo prodělal onemocnění covid předloží potvrzení od lékaře. Pokud si přeje být zák. zástupce při testování přítomen rovněž umožněno v infocentru při  individuálním testování. Testujeme 2. stupeň dvakrát týdně v pondělí a čtvrtek. Pokud žák nastoupí do výuky jiný den je rovněž testován. Pokud by byl test pozitivní informujeme rodiče do času 8.15 hodin a vysvětlíme jim další postup. Nutná ochrana úst – vstup v roušce nebo respirátoru. Rozvrh na prezenční výuce dle oficiálního rozvrhu, včetně nultých hodin, náplň hodin hudební výchovy, tělesné výchovy upravena dle protiepidemiologických nařízení. Třídy 6.A, 7.A, 7.C, 8.A, 8.C, 9.A v týdnu 10. 5. – 14. 5. pokračují v distanční výuce dle upraveného rozvrhu distanční výuky informace poskytli třídní učitelé. Do prezenční výuky nastupují v sudém 20. týdnu od 17. 5. – 21. 5. 2021. Pedagogové si domlouvají individuální konzultace s žáky, před konzultací probíhá rovněž testování. Obědy ve ŠJ budou mít žáci 2. stupně od 10. 5. přihlášeny, pokud oběd nechcete individuálně si odhlaste, obědy v době distanční výuky je možné si vyzvednout do svých jídlonosičů v době 11.15 – 11.45, vstup do jídelny v respirátoru, děkujeme. 

Mgr. Jana Poledníková