Vánoční besídka

V úvodu si děti povídaly o vánočních zvycích a tradicích. Žákyně Magdaléna Sošková zahrála na klavír
vánoční lidovou píseň Pásli ovce Valaši. V jejím podání také zazněla nejznámější koleda světa Tichá noc.
Protože všechny děti milují dárečky, přistoupili jsme k jejich předávání a rozbalování. Následovaly
deskové hry a ochutnávka cukroví. Závěr patřil zhlédnutí ukázky Mr. Bean, Merry Christmas.