Ukončení prvního pololetí

V úterý 31. ledna byly žákům předány výpisy pololetního vysvědčení. Sedmnácti dětem byly uděleny
pochvaly třídního učitele. 🙂 Žák Tobiáš Tokarčík obdržel pochvalu ředitelky školy. Blahopřejeme.
Odměnou za snahu, píli a pěkné školní výsledky byla pizza, zakoupena z výdělku na vánočním jarmarku.
Žákům přeji hodně úspěchů i ve druhém pololetí.