Třídní schůzka 13.4.2021

Vážení rodiče, v úterý 13. 4. 2021 se uskuteční online třídní schůzka od 16.30 do 18.00, podle potřeby déle.

Přihlásíte se prostřednictvím účtu svých dětí do předmětu Výchova ke zdraví. Děti byly informovány na třídnické hodině 8. 4.

Těším se na setkání s vámi alespoň v této formě. Jana Persichová