Svatý Martin

V hodině výtvarné výchovy žáci vybarvili sv. Martina jako vitráž a též v podobě vojáka sedícího na bílém
koni, který podle legendy vzal svůj velký důstojnický plášť a rozdělil ho svým mečem napůl. Polovinu pak
daroval žebrákovi, který se chladem třásl. V jazyce českém jsme si přečetli pranostiky, předpovídající
příchod zimy. Na závěr děti zhlédly zajímavý dokument o tomto mučedníkovi.