Spolupráce s mysliveckým sdružením

Nastal podzim, blíží se přípravy na zimu. Každoročně je to také doba, kdy dozrávají plody kaštanů,
žaludů a zvěř se v zimě těší na dobroty, které jim díky dětem myslivci přinesou ke krmelcům.
Tradiční výkup proběhl ve dnech 19. – 20. října v myslivně ve Staré Bělé.
Žák Tobiáš Tokarčík nasbíral v průběhu měsíce října neuvěřitelných 110 kilogramů žaludů.
Byl odměněn potleskem spolužáků a zápisem pochvaly do žákovské knížky. Za zaslání fotografií
děkuji Tobiášovým rodičům. 🙂