Školní parlament

Třídními zástupci pro celoroční práci ve školní parlamentu jsou žáci:
Viktorie Prokopová a Martin Patrik Hořínek. Dnes nás velmi pěkně 🙂 seznámili s možnostmi
realizace celoškolního projektu HRDÁ ŠKOLA, které jim byly předány dne 13. září na první
schůzce ŠP.