Průběh distanční výuky

Distanční výuka probíhá v pořádku, moc děkujeme žákům a rodičům za spolupráci.

Upřesňujeme, že distanční výuka probíhá synchronně – on-line rozvrh a zároveň asynchronně – forma zadávání úkolů, projektů, zadání, plnění jednotlivých výukových materiálů i pro výukové předměty, které nejsou v upraveném rozvrhu on-line. Probíhá klasifikace zadaných a vypracovaných úkolů, která bude nedílnou součástí celkové pololetní klasifikace.

Přejeme vám hodně zdraví a sil, sledujte prosím aktuální informace.

vedení školy