Projektové dny 27. – 28. 4.

Den Země jsme oslavili tradičními projektovými dny. Letos byl projekt zaměřený na výrobu a zpracování energie. My jsme si vylosovali geotermální elektrárny, o kterým jsme měli zpracovat půlku obrovité nástěnky. No, lehké to nebylo! Na těžkém tématu jsme si skoro vylámali zuby. Ale nakonec to dopadlo dobře!

První den jsme se věnovali zpracovávání textů. Nikdo se nezranil, všichni šli domů živí a zdraví, takže pro nás přímo veleúspěch 😀 Také se nám sešlo ve třídě pár opravdu zajímavých věcí. Vítek s Martinem vyrobili luxusní model, Zuzka ztvárnila houpačku výhod a nevýhod, Sofie nakreslila obrázek, na který si nikdo jiný netroufl.

Druhý den jsme vyrazili na 10 km procházku. Sice někteří brblali, že v bílých botách do lesa nejdou, nakonec však trasu všichni zvládli. V Krmelíně jsme se posilnili zmrzlinou a zákusky, takže cesta zpátky ke škole ubíhala radostněji. Trasa měla nakonec jen 9,7 km. Navrhovala jsem, že si ještě zaběhneme 300 m na okruhu, abychom to vytáhli na rovných 10, ale tento báječný nápad nebyl třídou přijat. O tom, že byli žáci úplně hotoví, svědčí i foto nazvané: žáci ležící spící.

Na závěr dne jsme vyplňovali soutěžní kvíz. První tři třídy půjdou za odměnu do ZOO. Jak dopadneme ještě nevíme, ale já už teď vím, že až budu chtít třídu zcela znavit, vytáhnu je zase do Krmelína!

p. uč. Matulová