Proč? Svět v otázkách a odpovědích

V expozicích Velkého světa techniky nalezli dne 2. června žáci odpovědi na nejednu otázku z oblasti
dendrologie, zoologie, anatomie, optiky a gastronomie. Cílem výukového programu bylo vzbudit v
dětech touhu hledat odpovědi na otázky, jak kolem nás věci fungují a proč tak fungují. Zavítali jsme do 3D kina na projekci Tajemný Pacifik a navštívili Malý svět techniky U6. Žáky chválím za vzorné chování
a kázeň. Třídní exkurzi jsme si všichni užili. 🙂