PRIMA POKUSY

Program nazvaný Vnímáme svět smysly byl zahájen testy rovnováhy a postřehu. Následoval otisk ruky a
prstů tak, jak ho v praxi dělají kriminalisté. V 3D obrázcích děti hledaly ukryté obličeje, jiné pomocí fólie
rozpohybovaly. Nechyběla zkouška čichových receptorů. Na závěr se konalo testování chuti. Děkujeme
paní Ing. Dagmar Gluchové za výborně připravené aktivity, které žáky zaujaly a dověděli se mnoho
nového.