Prázdninové zážitky

Formou dopisu žáci vypracovali text na téma Jak jsem strávil/a prázdniny. Jedná se o osobní, vlastní
rukou čitelně psaný útvar prostěsdělovacího stylu, který je členěný do odstavců, nechybí oslovení, datum.
Kritéria hodnocení byla předem stanovena. Byly využity mezipředmětové vztahy Člověk a jeho svět:
evropské státy, poznávání evropských památek, pokrmů, zprostředkování zajímavostí z vlastního
cestování, práce s nástěnnou mapou Evropy. Cizí jazyk: komunikace v běžných situacích v zahraničí.
Dopisy jsou zkrášleny obrázky, budou založeny do žákovských portfolií. Prázdninová dobrodružství jsou
i na konci měsíce září vzpomínkami ještě velmi aktuálními.