Poslední návštěva z Pedagogicko-psychologické poradny Ostrava

Celkem tři setkání probíhala v květnu a červnu. Lektoři Kuba a Petra si pro nás vždycky připravili program, jehož cílem bylo vzájemné propojení, komunikace a podpora vztahů ve třídě.

Nejzábavnější bylo pravděpodobně druhé setkání, během něhož jsme se hecovali k lepším výkonům. Žáci nakonec aktivitu zvládli ve stanoveném limitu a jako odměnu si vysloužili plněné štramberské ucho.

V podpoře třídního kolektivu budeme i nadále pokračovat.

p. uč. Matulová