Novinky v provozu školy od pondělí 30. 11. 2020

  • 1. stupeň základní školy – nastupují žáci 3. – 5. ročníků k prezenční výuce dle rozvrhu
  • 2. stupeň základní školy – nastupují žáci 9. tříd a třídy 6. C (pavilon A) k prezenční výuce dle upraveného rozvrhu, se kterým vás seznámí třídní učitel (od 25. 11. na stránkách konkrétní třídy) – třídy se po týdnech nestřídají
  • žáci 6. B, 7. B, 8. B nastupují do školy 30. 11. k prezenční výuce dle upraveného rozvrhu, třídy 6. A, 7. A, 7. C, 8. A, 8. C pokračují v distanční výuce – třídy se po celých týdnech střídají (rotační prezenční výuka) – s upravenými rozvrhy s časem konce vyučování a odchodu na oběd vás seznámí třídní učitelé prostřednictvím stránek konkrétní třídy od 25. 11.
  • rozvrhy tříd celého druhého stupně budou v co nejvyšší míře zachovány pro distanční i prezenční výuku (s drobnými úpravami z důvodu střídání žáků ve školní jídelně)
  • Vstup do školy od 7:20 hodin – 1. stupeň vchod pav. A, 2. stupeň vchod pav. B
  • Žáci docházející do ranní družiny budou vcházet přímo do svých kmenových tříd
  • Provoz školní družiny plně obnoven 6:30 – 7:40, 11:40 – 17:00
  • Provoz školní jídelny obnoven pro žáky na prezenční výuce, v případě individuálních požadavků kontaktujte vedoucí školní jídelny

vedení školy