Malí návrháři

Ve vlastivědě žáci navrhli trička, která vystihla, jací jsou, co mají rádi, co je baví …
Navržené oděvy jsou výstupem rozsáhlé kapitoly s názvem: SVĚT, V NĚMŽ ŽIJEME.
Po odprezentování před třídou si své návrhy založí do portfolií. Mnozí své práce
zkrášlili nakreslenými nebo nalepenými obrázky. 🙂