Fantazie a kreativita

Pro zpestření volného času se žákyně Sofie Plavi věnuje kreslení, které je důležité pro rozvoj fantazie
a kreativity dětí. Inspirací je pro ni okolní svět: příroda, zvířata, lidské postavy, domy…
S některými pracemi nás Sofie seznámila. Chválíme. 🙂