Dopravní den

Duben je považován za měsíc bezpečnosti silničního provozu. Každoročně se tomuto tématu na naší
škole věnujeme. Dne 14. dubna se na prvním stupni uskutečnilo projektové vyučování nazvané
DRUHY DOPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ.
Děti prvních tříd různými technikami malovaly vrtulníky a auta, vytvořily koláž semaforu, zpracovaly
pohádku O malém autíčku, vybíraly vhodná místa pro hru, řešily nebezpečné situace na silnici, opakovaly
dopravní značky a připomněly si základní pravidla silničního provozu.
Druháci se naučili básničku o koloběžce, pracovali s textem a navrhli vlastní model tohoto odrážedla.
Na ČT edu zhlédli zajímavé video o trolejbusech, zahráli si hru Autobus, trolejbus, jede, jede po silnici
a přemýšleli nad slovesy, která souvisí s jízdou tímto prostředkem MHD.
Žáci třetích tříd se věnovali počátkům vzniku jízdního kola, povinné a doporučené výbavě, byli úspěšní
v kvízech a kolo výtvarně ztvárnili. Beseda s úřadujícím juniorským mistrem Evropy v motocrossu
Matějem Kokešem byla pro ně jedinečnou příležitostí dozvědět se mnoho informací o bezpečné jízdě
na motocyklu, závěr patřil autogramiádě.
Z historie koněspřežné dráhy, přes cinkající dřevěnou tramvaj, rozchodníkové pásy doplněné
odhlučňovacími retardéry, Desatero skvělého cestujícího jsme se s žáky dalšího čtvrtého ročníku „vznesli“
letadly typu Boeing vysoko do oblak. Nechyběly ukázky aeroplánů Travel Service a Lufthansa.
V počítačové učebně si všichni čtvrťáci vyzkoušeli BESIP testy.
Dopravní sedmiboj probíhal mezi páťáky, kteří se věnovali: chráničům kolečkových bruslí, tísňovým
linkám, orientaci v jízdních řádech, poznávání zvuků dopravních prostředků. Doplňovali vypravování
a vytvořili komiks s vlakem v hlavní roli. Závěr patřil sladkým odměnám.
Výstupem dopravního dne jsou nástěnky na chodbě školy a články na webových stránkách tříd.
I přes znalosti dopravních předpisů často v běžných situacích chybujeme a nechováme se ohleduplně.
Cílem dopravní výchovy na naší škole je vychovat v žácích správné přístupy a reakce, které povedou
ke snížení nehodovosti a k celoživotnímu bezpečnému a ohleduplnému chování v silničním provozu.