Čtení s porozuměním

Kresbu školního strašidla jménem Kradarus svačinózus podle
své fantazie ztvárnili žáci: Agáta, Amálie, Tomáš Duda, Vítek
a Zuzana. Za jejich zdařilá dílka je velmi chválím. 🙂
Ještě od devíti žáků nemám vyplněné pracovní listy.
Mají čas do 31. března.