Aktuality – 6.C

Online konzultace 11.1.2022

Vážení rodiče a prarodiče. V úterý 11.1. se uskuteční online konzultace ohledně prospěchu a chování žáků. S ohledem na citlivost informací budou konzultace probíhat individuálně, přes účty v MS teams Vašich dětí. Známky za druhé čtvrtletí pošlu opět každému e-mailem do 10.1.. Prosím o zaslání potvrzení doručení e-mailu. Konzultace není povinná, jiné informace než známky… číst dále…

Poslední školní den v roce 2021

Poslední školní den v roce 2021 se nesl v duchu her. Ráno si žáci předali dárečky a poté už se plně věnovali hrám. Hrály se Dostihy a sázky, únikovky, karty a nakonec se hrálo i městečko Palermo. Den se nám podařil a všichni se už těšíme na svátky.

Vážení rodiče, vážení prarodiče, milí žáci,

přeji vám krásné a pohodové Vánoce a mnoho úspěchů a zdraví v novém roce. Zároveň bych vám chtěla poděkovat za dosavadní spolupráci a těším se na další v roce 2022. Mgr. Eva Krejčíčková, třídní učitelka

Vánoční dílny

Dnes 3. 12. 2021 proběhly na naší škole Vánoční dílny. Žáci vyráběli baňky z polystyrénových koulí a provázku a také bambulky z vlny. Žáci si výrobky odnesli domů pro radost.

Den prevence

Dne 2. 12. 2021 proběhl na naší škole den prevence, který měl dvě části. V první části jsme se věnovali kariérovému poradenství. Žáci si založili portfolio, které jim v devátém ročníku pomůže rozhodnou čemu se budou věnovat po základní škole. Dále se seznámili s různými povoláními formou hádací hry. Ve druhé části nás navštívil lektor… číst dále…

Změna termínu třídních schůzek

Vážení rodiče a prarodiče,  vedení školy změnilo z důvodu vysoké nemocnosti termín třídních schůzek na úterý 30.11. od 16.30 hodin. Schůzky budou probíhat on-line přes Teams. V MS Teams je už nyní vytvořena schůzka, kterou naleznete v kalendáři MS Teams a také ve skupině s názvem 21/22_Třídní schůzky_6.C. Další možnost připojení je přes odkaz: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a1g5f9kalEHMpBecEXhVbeMq3SC8JzKs8BsYf79BSAn01%40thread.tacv2/1637273177534?context=%7b%22Tid%22%3a%225496b6a0-8312-48fe-8169-c48b794a922b%22%2c%22Oid%22%3a%22f80c656a-133a-4618-a81f-7c9456ba7607%22%7d…. číst dále…

Předmět speciálně pedagogické péče

Předmět speciálně pedagogické péče začne od 18. 10. 2021. Oznámení o rozvrhu PSPP přinese žák k podpisu rodičům, popř. se zákonní zástupci mohou informovat u speciálního pedagoga. speciální pedagog – Mgr. Kateřina Coufalová

Projekt k 60. výročí naší školy

3. září 2021 uběhlo 60 let od otevření nové budovy naší školy. V rámci tohoto krásného výročí proběhly 30.9. a 1.10. na naší škole projektové dny. Každá třída vypracovala jedno desetiletí, v jehož duchu vyzdobila třídu a připravila program pro jinou třídu určenou losem. Naší třídě byla přidělena 70. léta. Zaměřili jsme se především na… číst dále…

Adaptační kurz

Ve dnech 9.9. a 10.9. proběhl ve škole a okolí adaptační kurz pro žáky šestého ročníku, který připravila organizace Pavučina. V mezitřídní soutěži se nám podařilo odstranit počáteční rozpaky z nového prostředí a bojovat jako jeden kolektiv za společnou věc. 6.C se celkově v soutěži umístila na 2. místě. Adaptační kurz jsme si všichni velmi… číst dále…

Pomůcky pro školní rok 2021/2022

Český jazyk  – 3x 544 Matematika – 1x 460, 1x  4210,  1x 520, běžné rýsovací potřeby Angličtina – 2x 564 Fyzika – 1x 545 Přírodopis – 1x 564 Dějepis – 1x 564, pastelky, nůžky, lepidlo Občanská výchova – 1x 544 Zeměpis –  v září se bude hromadně objednávat pracovní sešit Výchova ke zdraví – 1x 544… číst dále…