Poslední články autora:

TŘÍDNÍ NEWSLETTER I.

Tak je to tady – škola startuje za 3, 2, 1 teď! Začátek školy je spojený se spoustou informací, proto se pohodlně usaďte a pusťte se do čtení. Co se bude dít 1.a 2. 9. ve čtvrtek se sejdeme v 8:00 v naší třídě. Rozdáme si žákovské knížky a seznámíme se se školním řádem. V cca 9:40 se… číst dále…

Co nás čeká do konce roku

21. a 22. 6. – Potravinová sbírka Aktuálně v rámci farnosti a obce Stará Bělá pomáháme už více než 100 uprchlíkům z Ukrajiny. Jedná se hlavně o matky s dětmi, které jsou ubytované v rodinách, obecních bytech nebo jsou v pronájmu. Ač je z nich velká část již zaměstnána, pracují často jen za minimální mzdu nebo na… číst dále…

Čtení nuda není

V rámci spolupráce prvních a devátých tříd jsme se dneska sešli 4. vyučovací hodinu, aby prvňáčci deváťákům ukázali, jak se za školní rok naučili číst. Každý deváťák měl na starost jednoho mladšího kolegu. Dvojice si našla pro četbu vhodné místo (lavičku, altánek, posezení v trávě…). Objevily se zde různé čtenářské strategie (střídání po větách, odstavcích… číst dále…

Cesta kolem Evropy za dva dny

Ve čtvrtek a pátek 28. – 29. 4. jsme se vydali na cestu evropskými zeměmi. Navštívili jsme Bulharsko, Rumunsko, Slovensko, Belgii, Řecko, Maltu… a dokonce nás to ani nic nestálo! V rámci projektu Dny Evropy si každá třída vyzdobila učebnu v duchu země, kterou si vylosovala. Zároveň každá třída navštívila zbylé ročníky a podívala se,… číst dále…

Den prevence 11. 4. 2022

Den před přijímacími zkouškami jsme si zpříjemnili venkovní starou švédskou hrou kubb. Turnaj byl plný emocí. Alespoň na chvíli jsme díky hře zapomněli na přijímací zkoušky. Protože počasí vyšlo na jedničku, skočili jsme si i na zmrzlinu.

Akce v prosinci

Hned 2. 12. nás čekal Den prevence. První dvě hodiny se třídě věnovali zaměstnanci Renarkonu. V pátek 3. 12. pekla třída s paní asistentkou perníčky v rámci Vánočních dílen. Protože jsem se z důvodu nemoci nemohla akcí účastnit, nemám ani co víc napsat a nechám za sebe promluvit fotografie. Paní asistentce Brigitě Farníkové tímto velmi… číst dále…

Informace pro rodiče – listopad

Milí rodičové, vzhledem k vysoké nemocnosti zaměstnanců školy dochází k častým úpravám rozvrhu. Prosím, sledujte bedlivě změny v rozvrhu třídy v ŽK. V úterý 23. 11. se uskuteční třídní schůzky. Je možné, že proběhnou online formou. Přeji pevné zdraví a hodně sil do podzimních dnů, p. uč. Tylečková.

Beseda o volbě povolání

V pondělí 8. 11. jsme vyrazili do centra Ostravy na besedu o volbě povolání. Pracovnice úřadu na nás byla perfektně připravená. Žáky zahrnula spoustou informací a odkazy na všemožné weby, které obsahovaly typologie osobnosti, informace o přijímacím řízení, profesní orientaci apod. Naučili jsme se vyhledávat v atlasu středních škol a debatovali jsme nad tím, na… číst dále…

Turnaj v pexesu

Na začátku listopadu jsme se opět věnovali našim nejmladším spolužákům – prvňáčkům. Tentokrát jsme jako společnou aktivitu zvolili turnaj v pexesu. Pexes se sešla celá řada – s autíčky, s krtečkem, s koťátky, s anglickými slovíčky, s traktory, pohádkami… Zkrátka na obrázcích bylo vše, na co si jen vzpomenete. Ti, co prohráli, dostali cenu útěchy… číst dále…

První setkání s prvňáčky

Ve čtvrtek proběhlo první setkání s prvňáčky v rámci projektu Pomáhejme si. Setkali jsme se v areálu farní zahrady. Deváťáci si pro své mladší kamarády připravili vlastnoručně vyrobenou záložku do knížky/učebnice a předali jim i něco dobrého k snědku (lízátko). Společně jsme si všichni zahráli na honěnou. Těšíme se na další setkání s našimi nejmenšími…. číst dále…