AHOL

On-line den otevřených dveří, kde bude blíže představena AHOL – Střední odborná škola, se uskuteční on-line v aplikaci MS Teams ve středu 9. 12. 2020 v čase od 16. do 18. hodin. Možnost seznámit se s naší školou předem nabízí web www.naahol.cz, kde budou také odkazy pro připojení k on-line dni otevřených dveří.

Prezentace školy v rámci projektu BurzaŠkol.Online se uskuteční ve dnech 7. a 9. 12. 2020, a to vždy v čase od 8. do 12. hodin a od 18. do 21. hodin. Pod následujícím odkazem naleznou žáci podrobnosti o námi nabízených oborech a odkazy umožňující připojení v určených dnech a časech: https://burzaskol.online/skola/296. Z uvedeného odkazu se žáci dostanou i k prezentacím ostatních středních škol v republice.